Zapytanie ofertowe

Fabryka Mebli „SZYNAKA” Sp. z o.o w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Fabryki Mebli „SZYNAKA” Sp. z o.o w Nowym Mieście Lubawskim poprzez inwestycję w centrum obróbcze w ramach wdrożenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego” w ramach Działania 1.1 – ” Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.7 – „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP  w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013″, poszukuje w 2015 roku dostawców urządzeń przewidzianych w ramach projektu.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA DOSTAWĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE