Fabryka Mebli „SZYNAKA” SP. z o.o.  zrealizowała projekt pn. „Poprawa konkurencyjności Fabryki Mebli „SZYNAKA”

Fabryka Mebli „SZYNAKA” SP. z o.o.  zrealizowała projekt pn. „Poprawa konkurencyjności Fabryki Mebli „SZYNAKA” Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim poprzez inwestycje w centrum obróbcze w ramach wdrożenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego”. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.